Psubraty – nazwa nie jest przypadkowa! Nicponie i huncwoty, z wielkim sercem dla przyrody. Tworzymy niewielki i zgrany zespół, wykorzystując swoje  (dość unikalne) zdolności w różnorodnych projektach. Wystartowaliśmy w 2017 roku i od razu rozpoczęliśmy z psubrackim rozmachem – międzynarodowo! Akcją związana z ochroną migrujących ptaków w Polsce i Europie. Druga psubracka noga jest zakorzeniona w środowisku wodnym i ochronie bioróżnorodności.

REALIZOWANE I WSPÓŁREALIZOWANE PRZEZ NAS PROJEKTY, WYDARZENIA I KOALICJE

Łączą Nas Ptaki

W Europie ginie co roku z rąk myśliwych i kłusowników ponad 100 milionów ptaków! To wszystko wobec zanikania wielu gatunków, rzędu 50-90% w ciągu zaledwie 30 lat. Kampania edukacyjna na rzecz ochrony migrujących ptaków skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Europy.

LINK

Niech Żyją!

Koalicja ponad 40 organizacji przyrodniczych, wielu naukowców, ornitologów, przyrodników. Naszym celem jest społeczna kontrola łowiectwa i ograniczanie przywilejów myśliwych. Dążymy do wprowadzenie bezwarunkowego zakazu polowań na ptaki w Polsce.

LINK

Dzika Infrastruktura

Projekt „Dzika Infrastruktura – korytarze ekologiczne” to inicjatywa na rzecz promocji dzikiej, nieokiełznanej przyrody w miastach. To również szereg publikacji odnośnie wskazówek i dobrych praktyk sprzyjających miejskiej przyrodzie. Poprzez kontakt z prawdziwą przyrodą – podnieśmy sobie jakość życia!

LINK

Ratujmy Rzeki

Koalicja Ratujmy Rzeki skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych. Mamy nadzieję, że nasz wspólny głos zostanie lepiej usłyszany, i że uda nam się przekonać decydentów do powstrzymania dalszej degradacji zasobów wodnych Polski.

LINK
Rajd Ptasiarzy

Rajd Ptasiarzy

Coroczne, jednodniowe wydarzenie, w którym najlepsi i najbardziej wytrwali polscy ornitolodzy i miłośnicy ptaków stają (w drużynach) w szranki, z zadaniem odnalezienia w ciągu 24 godzin jak największej liczby gatunków ptaków. Najlepsi notują ponad 150 unikalnych obserwacji!

LINK
Deszczówka do zieleni

Deszczówka do zieleni

Dlaczego warto retencjonować deszczówkę? Katastrofa klimatyczna oznacza o wiele rzadsze i bardziej intensywne opady. Beczki na deszczówkę pozwalają zmagazynować wodę w celu późniejszego wykorzystania jej do podlewania. Zapobiegają również podtopieniom w wyniku nawalnych opadów.

LINK

Wróbliczenie

Akcja miejskiego monitoringu wróbli i mazurków w konwencji „Citizen Science” – zebrane za pomocą mobilnej aplikacji dane służą analizie zmian populacji ptaków w miastach na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Co wpływa na te zmiany? Co sprzyja, a co niweczy szanse wróbli na odbudowę populacji?

LINK
Wielki Rok

Wielki Rok

Jak wiele gatunków ptaków jesteś w stanie dostrzec w ciągu jednego roku? Wielki Rok to tylko pozornie rywalizacja miłośników ptaków. W praktyce to wielka przygoda, która jednocześnie służy popularyzacji obserwacji ptaków i zbieraniu danych do celów naukowych.

LINK
Warszawski Wielki Rok

Warszawski Wielki Rok

Lokalna, warszawska edycja „Wielkiego Roku”. Od swojego dużego brata odróżniają ją o wiele bliższe relacje uczestników. Współpracujemy nie tylko na rzecz publikacji zebranych informacji wśród wwr-owiczów, ale też w celu wykorzystania tych danych do ochrony miejskich ostoi ptaków.

LINK

Noc Sów

Jedyna taka noc w Polsce! W tym wydarzeniu prowadzonym przez Ptaki Polskie bierze udział każdego roku kilkanaście tysięcy uczestników, już prawie od 10 lat. Podczas tych wieczornych spacerów łączymy miłośników Sów, pasjonatów Przyrody, poszukiwaczy wiedzy i tych, którzy chcą po prostu mądrze spędzić czas z rodziną.

LINK
Ogród na pTak!

Ogród na pTak!

WŁĄCZ OGRÓD NA pTAK! to pierwsza taka akcja w Polsce! Ogrody w coraz gęściej zaludnionym i zabudowanym świecie stają się najważniejszym siedliskiem dla wielu zwierząt, a dla nas miejscem odnowy. Psubraty zaglądają do tego wydarzenia Ptaków Polskich, aby wyrównać grządki w ogrodzie na pTAK! i podlać je wiedzą.

LINK
United For Birds

United For Birds

Wspólna inicjatywa na rzecz usunięcia zagrożonych gatunków ptaków z listy łownej Ptasiej Dyrektywy. Naukowcy. Ornitolodzy. Przyrodnicy. Organizacje. Pierwszy tak szeroki głos polskiego środowiska ornitologów i przyrodników, poparty analizą prawną zapisów i załączników dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

LINK

O NAS

Projektowanie rozwiązań informatycznych

Strony internetowe i złożone rozwiązania bazodanowe potrzebne są w wielu inicjatywach, dlatego maczamy palce w wielu projektach prowadzonych przez zaprzyjaźnione organizacje.

Rozwiązania GIS

Systemy Geograficznej Informacji Przestrzennej, łącząc dane i mapy – to nie tylko coraz częstsza metoda tłumaczenia pewnych zjawisk, ale też nasz konik! Nasze przykładowe mapy znajdziesz tutaj.

Woda i hydrografia

Cieki, zbiorniki wodne, obszary zabagnione, źródła, rzeki i torfowiska – wszystkie są nam niezwykle bliskie i od lat zajmujemy się ich badaniem i kartowaniem. Również w pracy zawodowej poza Fundacją Psubraty.

Wszystkie te umiejętności mają wspólny mianownik: dane. Ich gromadzenie, analiza, wykorzystywanie w projektach środowiskowych – to prawdziwa specjalność Psubratów!

Przemysław Gumułka
Przemysław GumułkaPrezez Zarządu
nieustannie przegrywa wewnętrzny bój o wybór ulubionego gatunku ptaków. Najczęściej wygrywają niepozorne, nieśmiałe i schowane przed nami w trzcinach lub niedostępnych mokradłach. Niepraktykujący matematyk, przeszły CIO (ale wciąż na odwyku od danych i analiz). Obecnie rolnik, przywiązany do lornetki i aparatu.
Barbara Grzebulska
Barbara GrzebulskaWiceprezeska Zarządu
hydrolożka i kartografka, zawodowo chroni mokradła pracując w Regionalnym Centrum Ekologicznym. Zamiłowania: ornitologia, ekologia i rozwój osobisty. Współzałożycielka międzynarodowej organizacji Youth Water Community CEE. Wolontariuszka w różnych organizacjach ekologicznych.

STATUT I INNE DOKUMENTY

KONTAKT

WSPARCIE

Najważniejszym wsparciem jest WASZ aktywizm i społeczny udział w przeciwdziałaniu okrucieństwu wobec ptaków i całej dzikiej przyrody.

Wsparcie finansowe pozwoli nam jednak zdecydowanie skuteczniej działać. Pracujemy całkowicie społecznie. W chwili obecnej (2020.04) zbieramy środki na wydruk materiałów dla nauczycieli i wysyłkę prac i listów dzieci do Francji w ramach akcji Łączą Nas Ptaki. Dotychczasowe koszty I i II edycji (ok. 10 tys. zł) pokryliśmy głównie z własnej kieszeni. Czekamy na koniec ataku koronawirusa i powrót dzieci do szkół we Francji. Mamy nadzieję na kilkukrotne zwiększenie zasięgu akcji w II edycji i rozesłanie prac i listów do kilkuset szkół. Potrzebne będą też odpowiednio większe środki, stąd nasza prośba o wsparcie. Można to zrobić na dwa sposoby. Poniżej znajdziecie link do zbiórki w serwisie zrzutka.pl. Można też zrobić standardowy przelew, oto dane naszego rachunku bankowego:

Fundacja Psubraty, Nowoursynowska 147B/21, 02-776 Warszawa
57 1140 2004 0000 3002 7717 4218